fbpx
Lihaskuntoharjoittelu koiralenkillä

Lihaskuntoharjoittelu koiralenkillä

MITEN TEH­DÄ HELP­PO JA TEHO­KAS LIHAS­KUN­TO­HAR­JOI­TUS KOIRALENKILLÄ?Miten voi­sit hel­pos­ti lisä­tä lihas­kun­to­har­joit­te­lua ilman, että sinun tar­vit­see taas jät­tää koi­raa­si yksin kotiin? Teke­mäl­lä har­joit­te­lu jos­sa­kin koh­taa lenk­kiä, jol­le joka tapauk­ses­sa koi­ra­si kanssa…

Kunnon kohotus vinkkejä koiralenkille

Kunnon kohotus vinkkejä koiralenkille

Kuu­los­taa­ko syk­keen nos­ta­mi­nen ras­kaal­ta, työ­lääl­tä, epä­miel­lyt­tä­väl­tä? Sen ei tar­vit­se olla mitään näis­tä. Voit aloit­taa kun­to­si paran­ta­mi­sen pie­nin ja ihan muka­vin har­joi­tuk­sin. Valit­set vain itsel­le­si sopi­van tavan. Tämä onnis­tuu samal­la kun käy­tät koiraasi…

HauKUNTO - 3 liikkuvuusliikettä lenkin varrelle

HauKUNTO - 3 liikkuvuusliikettä lenkin varrelle

Onko sinus­ta liik­ku­vuus­har­joit­te­lu tyl­sää, tus­kais­ta ja työ­läs­tä? Usko minua, se voi olla myös help­poa, haus­kaa ja  nope­aa. Täs­sä blo­gis­sa annan sinul­le kol­me help­poa ja teho­kas­ta lii­ket­tä, joi­ta voit teh­dä mil­loin vain: Koto­na: aamul­la, ill­lal­la, päi­väl­lä ulkona:…

HauKUNTO - jokaisen koiranomistajan kuntoilublogi

HauKUNTO - jokaisen koiranomistajan kuntoilublogi

Olen San­na Haro­lin – koi­ra­no­mis­ta­ja jo 30 vuot­ta ja lii­kun­na­noh­jaa­ja 20 vuot­ta. Täl­tä poh­jal­ta annan sinul­le vink­ke­jä kun­toi­luun ja hyvin­voin­tiin kun koto­na on koi­ra ja haluai­sit yhdis­tää aina­kin osit­tain oman kun­toi­lusi koi­ran kans­sa puu­hai­luun.   Täs­sä 5 syytä,…