fbpx

Hinnasto

Hin­nat sisäl­tä­vät:

  • Yhtei­set sovi­tut harjoitukset/tapaamiset
  • Kotioh­jel­mat tar­peen mukaan
  • Ravin­to-ohjauk­sen (ruo­ka­va­liol­la eril­li­nen hin­ta)

Hin­toi­hin EI sisäl­ly valmentajan/asiakkaan mah­dol­li­set sisään­pää­sy­mak­sut

Yksilöohjaus

2tap/kk 1kk / 245,-
2tap/kk3kk / 175,-/kk
2tap/kk6kk / 165,-/kk
1tap/vko3kk / 299,-/kk
1tap/vko6kk / 285,-/kk

Kahden kimppatreeni

Hin­nat sisäl­tä­vät:

  • Yhtei­set sovi­tut har­joi­tuk­set
  • Kotioh­jel­mat tar­peen mukaan
  • Ravin­to-ohjauk­sen (ruo­ka­va­liol­la eri­li­nen hin­ta)

Hin­toi­hin eivät sisäl­ly valmentajan/asiakkaiden mah­dol­li­set sisään­pää­sy­mak­sut

Sopii hyvin

  • paris­kun­nil­le, jot­ka halua­vat treee­na­ta yhdes­sä
  • kave­ruk­sil­le, joil­la on saman­lai­nen tavoi­te
2tap/kk3kk / 216,-/kk (108,-/hlö)
2tap/kk6kk / 206,-/kk (103,-/hlö)
1tap/vko3kk / 396,-/kk (198,-/hlö)
1tap/vko6kk / 386,-/kk (193,-/hlö)

Pienryhmäharjoittelu (4-6hlö)

Ryhmäliikunta (7+ hlö)

Sopimuksen mukaan. - kysy tarjousta!

Varaa aika ja ala treenaamaan